КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 21 June 2024
Friday

Машинство и обрада метала

ДОКУМЕНТАЦИЈА ШКОЛЕ

План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности

Информатор о раду

Статут школе 2022.година

Одлука заштита података о личности

Годишњи план рада 2022/23

Правилник о раду школе

Развојни план рада школе

Мера за остваривање и унапређење родне равноправности у школи

Правилник о организацији и систематизацији послова

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

Правила понашања деце, ученика, запослених, родитеља

Правилник о безбедности информација

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у школи

Правилник о обављању друштвено – корисног рада

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено – корисног рада

Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о етичком кодексу и о управљању сукобом интереса у школи

Правилник о управљању сукобом интереса у школи

Правилник о испитима

Правилник о поступању са донацијама

Правилник о употреби мобилних телефона у школи

Правилник о заштити податак о личности

Правилник о избору ученика генерације

Joomla Templates - by Joomlage.com