КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 21 June 2024
Friday

Машинство и обрада метала

Електротехничар информационих технологија

 Основни циљ у образовању ученика профила електротехничар информационих технологија је оспособлјавање ученика за израду web, desktop и andriod апликација, израду и управљање базама података, имплентацију и одржавање оперативних система.

У оквиру овог образовног профила, ученици се оспособљавају за:

  • израду десктоп апликација
  • израду статичких и динамичких web апликација
  • програмирање у неколико програмских језика и технологија: C/C++, C#, HTML, JavaScript, ASP.NET
  • пројектовање и реализацију база података
  • инсталирање и одржавање системског софтвера
  • одржавање хардвера
  • заштиту рачунарских система

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Историја

2

 

 

 

Географија

2

 

 

 

Ликовна култура

 1

 

 

 

Социологија

 

 

2

 

Филозофија

 

 

 

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

 

        2

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

 2. разред

3. разред

 4. разред

Основе електротехнике

3+1

3+1

 

 

Рачунарска графика и мултимедија

0+2

 

 

 

Програмирање

0+2

2+2

0+3

 0+3

Електроника

 

3+1

 

 

Web дизајн

 

0+2

 

 

Базе података

 

1+2

0+2

 

Рачунарски системи

 

 

1+2

 

Рачунарске мреже и интернет сервиси

 

 

 

1+2

Web програмирање

 

 

0+3

0+3

 Заштита инф.система

 

 

0+2

Примењене информационе технологије

 

 

0+6

0+6

Предузетништво

 

 

 

0+2

Практична настава

0+2

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com