КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Tuesday, 16 July 2024
Tuesday

Машинство и обрада метала

Техничар друмског саобраћаја

Организација превоза путника и робе, регулисање и безбедност у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње. Обавезна је обука вожње за Б категорију.

 

ОПШТЕОБРАЗОВАНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1.

Српски језик и књижевност

3

111

3

105

3

105

3

96

2.

Страни језик

2

74

2

70

2

70

2

64

3.

Социологија

 

 

 

 

2

70

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

2

64

5.

Историја

2

74

2

70

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

1

37

 

 

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

 

 

1

35

 

 

 

 

8.

Физичко васпитање

2

74

2

70

2

70

2

64

9.

Математика

4

138

4

140

3

105

3

96

10.

Рачунарство и информатика

2

74

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

74

 

 

 

 

 

 

12.

Физика

2

74

2

70

 

 

 

 

13.

Хемија

2

74

 

 

 

 

 

 

14.

Биологија

2

74

 

 

 

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

1

32

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

16.

Саобраћајни системи

2

74

 

 

 

 

 

 

17.

Механика

2

74

2

70

 

 

 

 

18.

Техничко цртање

2

74

 

 

 

 

 

 

19.

Мотори и моторна возила

 

 

2

70

3

105

2

64

20.

Терет у саоб. и мех.

 

 

1

35

2

70

 

 

21.

Технологија материјала

 

 

1

35

 

 

 

 

22.

Елек. и ел. уређаји

 

 

2

70

 

 

 

 

23.

Основи саобраћајне психологије

 

 

2

70

 

 

 

 

24.

Маш. елементи

 

 

2

70

 

 

 

 

25.

Безбедност саобраћаја

 

 

 

 

3

105

 

 

26.

Организација превоза

 

 

 

 

3

105

3

96

27.

Основи путева и улице

 

 

 

 

2

70

 

 

28.

Интегрални транспорт

 

 

 

 

2

70

 

 

29.

Регулисање саобраћаја

 

 

 

 

 

 

2

64

30.

Гараже, сервиси и паркирање

 

 

 

 

 

 

2

64

31.

Шпедиција

 

 

 

 

 

 

2

64

32.

Економика и орг. саобраћаја

 

 

 

 

 

 

2

64

33.

Практична настава

2

74

4

140

4

140

5

140

Joomla Templates - by Joomlage.com