КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 21 June 2024
Friday

Машинство и обрада метала

Мисија и визија школе

МИСИЈА 

Машинско-електротехничка школа „Гоша“ је средња стручна школа са традицијом дугом преко 75 година. Настојимо да понудом својих образовних профила пратимо трендове у развоју привреде и наше локалне заједнице. Пружамо нашим ученицима стицање знања, вештина и способности, потребних за даљи рад и запошљавање. Негујемо културне и моралне вредности, подстичемо и развијамо критичко мишљење и креативност ученика, одговорност, самосталност и толеранцију.

ВИЗИЈА 

Желимо да наша школа:

· Буде место где се радо долази ради учења и дружења у духу толеранције, разумевања, прихватања и сарадње

· Буде подстицајна средина, да негује индивидуални приступ и даје шансу свима

· Подстиче стручно усавршавање наставника

· Настави са неговањем савременог приступа у раду, методама активне наставе у пријатном и уређеном школском амбијенту

· Достигне високо вредноване стандарде квалитета рада установе

Joomla Templates - by Joomlage.com