КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 21 June 2024
Friday

Машинство и обрада метала

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прво полугодиште се завршава 18.12.2020.године.

Закључна оцена је јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу оцену, могу у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је размотрило специфичности образовних профила у подручју рада Саобраћај у вези начина реализације обуке вожње за ученике.

Сходно томе, поступите у складу са одлуком Владе РС од 21.04.2020. године, до евентуалне промене одлуке.

Joomla Templates - by Joomlage.com