КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Tuesday, 16 July 2024
Tuesday

Машинство и обрада метала

Машински техничар моторних возила

 

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као ио основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

 

 

Географија

2

 

 

 

Музичка уметност

1

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Социологија

 

 

2

 

Устав и права грађана

 

 

 

1

Филозофија

 

 

 

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

4

4

3

3

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

 2

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

 2. разред

3. разред

 4. разред

Машински материјали

 2

 

 

 

Тех.цртање са нацрт. геометр.

3

 

 

 

Механика

 2

 

 

Машински елементи

 

2

 

Електротехника и електроника

 

 2

 

 

Технологија обраде

 

 

 2

 

Организација рада

 

 

 

 2

Термодинамика

 

 

2

 

Хидраулика и пнеуматика

 

 

 2

 

Мотори СУС

 

 2

 

 

Моторна возила

 

 

 3

 3

Експлоатација и одржавање моторних возила

 

 

2

1+2 

 Мерење и контролисање

 

 

 

 2

 Елементи аутоматизације моторних возила

 

 

 

 2

 Практична настава

 3

 6

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com